0%
20%
40%
60%
75%
90%
100%
100%

Rezultatai tyrime pateikiami procentine išraiška, t.y. kokią dalį prašomos informacijos savivaldybės skelbia savo tinklalapyje. Savivaldybėms skirti procentai gali būti pristatomi ir kaip balai - taip TI Lietuvos skyrius tyrimo rezultatus pristatė pranešime spaudai.

Blogai
Prastai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Gerai
Puikiai
pilnas Tyrimo klausimynas
Palygink savivaldybes
Ar esi patenkintas savo savivaldybės rezultatu?

“Jurgiokepure.lt” – tai „Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyva, kuria siekiama paprastai ir aiškiai pristatyti savivaldybių Tarybas bei parodyti, kiek informacijos apie savivaldybių veiklą jos teikia savo interneto svetainėse.


Atlikus interneto svetainių analizę rezultatai buvo siunčiami visoms savivaldybėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą. Šia galimybe pasinaudojo 12 savivaldybių.


Rezultatai tyrime pateikiami procentine išraiška, t.y. kokią dalį prašomos informacijos savivaldybės skelbia savo tinklalapyje. Savivaldybėms skirti procentai gali būti pristatomi ir kaip balai - taip TI Lietuvos skyrius tyrimo rezultatus pristatė pranešime spaudai.


Vertinimo metodologija kurta pagal TI Portugalijos ir TI Slovakijos skyrių savivaldos skaidrumo tyrimus.


Ši svetainė - tai bandomoji puslapio versija, todėl labai prašome pranešti apie pastebėtas klaidas rugile@transparency.lt


Visi svetainėje pateikiami duomenys prieinami formatais, skirtais kompiuteriniam apdorojimui atvirų duomenų principu. Duomenis iš savivaldybių skaidrumo tyrimo galima parsisiųsti čia.