• 2014 m.
  • 2018 m.
  • 2022 m.
0%
20%
40%
60%
75%
90%
100%
100%

Rezultatai tyrime pateikiami procentine išraiška, t.y. kokią dalį prašomos informacijos savivaldybės skelbia savo tinklalapyje. Savivaldybėms skirti procentai gali būti pristatomi ir kaip balai - taip TI Lietuvos skyrius tyrimo rezultatus pristatė pranešime spaudai.

Blogai
Prastai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Gerai
Puikiai
Išsamus vertinimas
Palygink savivaldybes